Undtaget for Medierådets vurdering

Følgende film kan forevises offentligt uden Medierådets vurdering:

  • Film, hvis indhold er af åbenlys uskadelig karakter, og som udelukkende indeholder information om eller reklame for varer og tjenesteydelser
  • Film, der vises i forbindelse med filmfestivaler, kulturfremstød og lignende

Film eller serier til salg, udlejning eller udlån, hvis indhold er af åbenlys uskadelig karakter, er undtaget fra pligten til mærkning, herunder

  • Hvis filmen/serien er produceret overvejende til undervisnings-, forsknings- eller hobbyformål.
  • Hvis filmen/serien bliver sendt på DR TV og TV 2 og distribueres af DR TV og TV 2 eller et statsligt eller (amts-) kommunalt organ til undervisning, biblioteker eller andre lignende institutioner.
  • Optagelser fra offentlige arrangementer.
  • DVD’er eller lignende, som udelukkende eller overvejende indeholder stof vedrørende idræt, natur, turisme eller musik.
  • DVD’er eller lignende, som udelukkende eller overvejende indeholder politisk, religiøst, aktualitets- eller nyhedsstof.