Sikker Internet Dag

8. februar 2022

Sikker internet dag 2022

Sikker Internet Dag d. 8. februar 2022 handler om dialogen mellem forældre og deres børn om digitale medier. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at der er en generationskløft i forhold til, hvad der tænkes om det, at færdes digitalt. Men hvad tænker unge selv, og hvad tænker deres forældre, og hvordan kan de mødes i dialog?

Medierådet og Center for Digital Pædagogik arbejder sammen med et fælles ungepanel om Sikker Internet Dag 2022. Ungepanelet består af en 8. klasse fra Horsens, der har været med til at vælge temaet for årets Sikker Internet Dag og spiller en stor rolle i udviklingen af de materialer, der vil blive udgivet til brug i skolen og hjemme. Parallelt med arbejdet med skoleklassen afholdes der digitale ungepaneler på rådgivningsplatformen cyberhus.dk, hvor unge kan deltage anonymt.

Der vil blive udgivet en række materialer op til Sikker Internet Dag, og det vil blive gjort tilgængeligt på denne side.